од 2012

Преведувачки Услуги

Јазично Студио Глоса, основано во 2012 година, има повеќе од деценија активност во областа на преведувањето, соработувајќи со клиенти како во земјата, така и надвор од неа. Нашето студио е специјализирано за стручни преводи како и судски преводи на сите европски јазици, вклучувајќи англиски, германски, италијански, француски, холандски, норвешки, шведски, чешки, полски, словенечки, руски, турски, српски, хрватски, бугарски, албански, грчки и други.

Побарајте понуда со прикачување на Вашите документи и дозволете ни да Ви помогнеме во преводот на Вашите потребни материјали.

Во нашето биро, нашите вработени се дипломирани и сертифицирани судски преведувачи и толкувачи за сите наведени јазици. Ние сме посветени да обезбедиме брзи, ефикасни и навремени услуги, во согласност со Вашите потреби.

По потреба, преводите може да Ви бидат испратени на местото што ќе го посочите.

Kонтактирајте нѐ за повеќе информации на:
[email protected] или на тел. 078 447 387

Преводите наменети за суд, орган или универзитет мора во многу случаи да бидат преведени од овластен судски преведувач. Овие преводи клиентите ги добиваат со овластена заверка снабдена со печат и потпис од судски преведувач.

Во повеќето случаи, заверени преводи се документи се:

 • сертификати
 • изводи од матичната книга на родени, венчани, умрени
 • судски пресуди и одлуки
 • дипломи
 • возачки дозволи
 • и други исправи

Вработените во бирото се дипломирани и сертифицирани преведувачи и толкувачи на наведените јазици. Работиме брзо, ефикасно и навремено согласно Вашите потреби. По договор ги испраќаме преводите и до Вашето посакувано место.

Прикачете ги Вашите документи на нашата страница и побарајте понуда:

НАПОМЕНА: Преводите за странските амбасади и претставништва во земјава треба посебно да бидат нагласени.

Во доменот на нашата работа се и секаков вид на стручни преводи на текстови од/на речиси сите европски јазици: Нашето преведувачко биро врши преводи од/на речиси сите европски јазици: англиски, германски, италијански, француски, холандски, норвешки, шведски, чешки, полски, словенечки, руски, турски, српски, хрватски, бугарски, албански, грчки и други јазици.

Ги опфаќаме следниве области:

 • Медицински преводи: Професионални медицински превод на медицински извештаи, клинички испитувања, итн, како и на медицински (медицинска опрема, меѓу другото) или фармацевтски текстови од страна на специјализирани и искусни преведувачи.
 • Правни преводи: Правни преводи на договори, општи услови, пресуди, закони и други документи од правната област од страна на специјализирани преведувачи.
 • Финансиски преводи: Добар финансиски превод е многу повеќе од серија внимателно избрани зборови. Одредувањето на соодветна терминологија, исто така, значително придонесува за успешен исход. Нашите преведувачи кои се специјализирани за финансиски текстови остануваат актуелни во ова поле.
 • Преводи од областа на градежништво:
 • Преводи од областа на компјутерската технологија:
 • Преводи на веб-страници и други преводи.

Вашата порака е испратена, ќе бидете исконтактирани по е-маил или телефон.

Ви благодариме.

Студио Глоса