од 2012

Курсеви

Времетраење на курсот:

8 месеци, односно 32 недели или 64 наставни часови. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршува еден степен.

Одвивање на наставата:

Два пати неделно по 45 минути, во работни денови.

8 месеци, односно 32 недели или 64 наставни часови. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршува еден степен.

Одвивање на наставата:

Два пати неделно по 60 минути, во работни денови.

Времетраење на курсот:

8 месеци, односно 32 недели или 64 наставни часови. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршува еден степен.

Одвивање на наставата:

Два пати неделно по 60 минути, во работни денови.

Времетраење на курсот:

4 месеци, односно 16 недели или 32 наставни часови. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршуваат два степени.

Одвивање на наставата:

Два пати неделно по 75 минути, во работни денови.

Времетраење на курсот:

9 недели. За една учебна година од 16 септември до 1 јуни се завршуваат четири степени.

Одвивање на наставата:

Два пати неделно по 75 минути, во работни денови.

Времетраење на курсот:

16 недели, односно 4 месеци.

Одвивање на наставата:

Два пати неделно по 75 минути, во работни денови.

Курсевите се организираат во согласност со Заедничката европска референтна рамка за учење/предавање на странските јазици.

Вашата порака е испратена, ќе бидете исконтактирани по е-маил или телефон.

Ви благодариме.

Студио Глоса