од 2012

Услови за користење

Последно ажурирање: 16 октомври 2023 година

Ве молиме внимателно прочитајте ги овие Услови за користење („Услови“, „Услови за користење“) пред да ја користите веб-страницата https://glosa.com.mk („Услугата“) управувана од Глоса („нас“, „ние“ , или „наша“).

Вашиот пристап и користење на Услугата е условено од Вашето прифаќање и усогласеност со овие Услови. Овие Услови се однесуваат на сите посетители, корисници и други кои пристапуваат или ја користат услугата.

Со пристапување или користење на Услугата се согласувате да бидете обврзани со овие Услови. Ако не се согласувате со кој било дел од условите, тогаш нема да пристапите до Услугата.

Интелектуална сопственост

Услугата и нејзината оригинална содржина, карактеристики и функционалност се и ќе
останат ексклузивна сопственост на Глоса и нејзините даватели на лиценца.

Линкови до други веб-страници

Нашата услуга може да содржи линкови до веб-страници или услуги на трети лица кои не се во сопственост или контролирани од Глоса.

Глоса нема контрола и не презема одговорност за содржината, политиките за приватност или практиките на веб-страниците или услугите на трети страни. Понатаму, потврдувате и се согласувате дека Глоса нема да биде одговорна, директно или индиректно, за каква било штета или загуба предизвикана од или во врска со користење или потпирање на каква било таква содржина, стока или услуги достапни на или преку какви било такви веб- страници или услуги.

Силно ве советуваме да ги прочитате одредбите и условите и политиките за приватност на веб-страниците или услугите на трети страни што ги посетувате.

Престанок

Можеме веднаш да го прекинеме или суспендираме пристапот до нашата услуга, без претходно известување или одговорност, од која било причина, вклучително и без ограничување доколку ги прекршите Условите.

Сите одредби од Условите кои по својата природа би требало да важат по раскинувањето вклучувајќи ги, без ограничување, одредбите за сопственост, одрекувања од гаранција, обесштетување и ограничувања на одговорноста.

Откажување од одговорност

Вашето користење на Услугата е на Ваш единствен ризик. Услугата се обезбедува на основа „КАКО ШТО Е“ и „КАКО ШТО Е ДОСТАПНА“. Услугата се обезбедува без какви било гаранции, без разлика дали се експлицитни или имплицитни, вклучително, но не ограничувајќи се на, имплицирани гаранции за продажна вредност, соодветност за одредена цел, непрекршување или текот на извршување.

Владејачко право

Овие Услови ќе се уредуваат и толкуваат во согласност со законите на Република Северна Македонија, без оглед на нејзините одредби за судир на закони.

Нашиот неуспех да спроведеме кое било право или одредба од овие Услови нема да се смета за откажување од тие права. Ако некоја одредба од овие Услови се смета за неважечка или неприменлива од страна на судот, преостанатите одредби од овие Услови ќе останат во сила. Овие Услови го сочинуваат целиот договор меѓу нас во врска со нашата Услуга и ги заменуваат сите претходни договори што би можеле да ги имаме меѓу нас во врска со Услугата.

Промени

Го задржуваме правото, по наша дискреција, да ги измениме или замениме овие Услови во секое време. Ако ревизијата е материјална, ќе се обидеме да обезбедиме известување најмалку 30 дена пред да стапат на сила какви било нови услови. Тоа што претставува материјална промена, ќе се определи по наше дискреционо право.

Со продолжување на пристапот или користењето на нашата Услуга откако тие ревизии ќе станат ефективни, Вие се согласувате да бидете обврзани со ревидираните услови. Доколку не се согласувате со новите услови, престанете да ја користите Услугата.

Контактирајте не

Ако имате какви било прашања во врска со овие Услови, Ве молиме контактирајте не.