од 2012

Проект менаџер


Со задоволство ви ја најавуваме новата додатна вредност во нашиот тим, Ненад Павловски. 

Со фокус на клиентските потреби и внимание кон деталите, тој успешно го води процесот на усовршување и достигнување на поставените цели. Со големо искуство во управување со разновидни проекти, Ненад е посветен и ангажиран лидер. Неговата стручност и преданост кон ефикасно воведување и управување со проекти има неизмерлив придонес за нашата компанија.

Со внесувањето во нашиот тим, сме сигурни дека ќе продолжиме со успешното исполнување на нашите проекти и одржување на високи стандарди на квалитет.