Skip to content

Преведувачко биро

Бирото за преводи нуди преводи од/на светски познати јазици и тоа: англиски, германски, италијански, француски, шпански и др.

Глоса ги нуди и следните видови превод:

  • Судски превод;
  • Литературен превод;
  • Документи;
  • Економски и правни текстови;
  • Медицина;
  • Останати стручни преводи;
  • Лични преводи;

Вработените во бирото се дипломирани преведувачи и толкувачи на повеќе странски јазици. Преведувачкото биро работи брзо и ефикасно на деловни, судски, стручни преводи.

Ви гарантираме професионален превод како и запазување на дадените рокови.